parallax background

Clifton House (Teach na mBocht)

Donegal Street
April 13, 2020
Clifton Street Cemetery
April 13, 2020
Donegal Street
April 13, 2020
Clifton Street Cemetery
April 13, 2020

Tá an bhaint ag Máire Áine agus a cuid clainne leis an fhoirgneamh seo. Cuireadh críoch leis an foirgneamh i 1774 ar bhonn pleannana Robert Joy, garghaol le Máire Áine agus Anraí Seoigh. Bhí an ‘Belfast Charitable Society’ lonnaithe anseo i 1752 agus tá sé ráite go ndearna Máire Áine éadaí do na páistí bochta agus í fein ina pásite. Nuair a bunaíodh Coiste na mBan, bhí ról lárnach ag Máire Áine inti agus roimh i bhfad d’éirigh sí ról mar chathaoirealach a ghábhail. Bhí paistí Teacht na mBocht i gconaí ar intinn Mháire Áine agus rinne sí a seacht ndícheall chun dul chun cinn a dhéanamh le cúinsí na bpáistí, trí traenáil agus oideachas.

The McCracken’s had a part to play in this institution. The building was finished under Robert Joy’s plans in 1774, he himself a close relative to Mary Ann and Henry Joy McCracken. The ‘Belfast Charitable Society’ was based here in 1752 and it is said that Mary Ann being just a child herself went about making clothes for the poor children located in Clifton House. When the Women’s Committee was formed Mary Ann played a key role in that as well, and soon enough she became its chair. The children in the poor house were always in the mind of Mary Ann and she did her upmost best to better their conditions. Mary Ann also provided training and educational opportunities for the poor children in Clifton House.