parallax background

Old Exchange and Assembly rooms aka the Four Corners

Bridge Street
April 13, 2020
Donegal Street
April 13, 2020
Bridge Street
April 13, 2020
Donegal Street
April 13, 2020

Lonnaithe ag an ‘Four Corners’, acomhal idir lana Rosemary, Sráid Thuaidh, Sráid Waring agus Sráid an droichid. Tá na seomraí tionalá an foirgneamh phoiblí is sine sa chathair atá go fóil ina sheasamh. Úsaideadh na seomraí tionalá do Fhéile na clairsí Bhéal Feirste i 1792, rud a bhí sarbhaint ag Anraí Seoigh agus Máire Áine leis. Cuireadh Anraí Seoigh ar thriail as páirt a ghlac sé in éirí amach 1798 san fhoirgneamh céanna.

Situated at the ‘Four Corners’ junction between Rosemary Lane (Street), North Street, Waring Street and Bridge Street. The Assembly rooms is the oldest public building still standing in Belfast. The Assembly rooms were used for the Belfast Harp Festival of 1792, who Henry Joy and Mary Ann McCracken played a major role in. Henry Joy was also trailed here as a result of his role in the 1798 rebellion.