Bridge Street

Rosemary Street/Lane
September 2, 2020
Old Exchange and Assembly rooms aka the Four Corners
September 2, 2020
Rosemary Street/Lane
September 2, 2020
Old Exchange and Assembly rooms aka the Four Corners
September 2, 2020

Bhog clann Sheoigh ó shráid an Droichid go dtí Sráid Aird (High Street) nuair a bhunaigh siad clólann úr mhór. Bhí clann Mhic Reachtain ina chónaí in aice leo agus is anseo a tháinig an dá theaghlach le chéile. Bhí daoine móra le rá ina chónaí thart an cheantair seo, thart ar shráid an Droichid daoine ar nós; Thomas McCabe, John Vance agus Samuel Neilson. Tá sé ráite “Is cinnte nár cheantar coimeádach de chuid na cathrach a bhí ann.”

20 Sráid an Droichid, anseo a bhí siopa John Hughes lonnaithe. Bhí John Hughes páirteach i gCumann na nÉireannach Aontaithe, bail de choiste chontae an Dúin agus ag an am céanna d’obair sé ar son na Sasanaigh mar bhrathadóir. Tá sé ráite gur dhuine lag é Hughes agus is dócha gur ndearna earcú air trí imeaglú. Gabhadh Reverend Steele Dickson ar eolas Hughes.

The Joy family moved from Bridge Street to High street facing Bridge Street, when they established their new printing works. The McCrackens lived beside the Joys, and it is here where the two families met. Other prominent figures such as Thomas McCabe, John Vance and Samuel Neilson lived around the area of Bridge Street. It is said “It was not, certainly a very conservative quarter of the town.”

The infamous John Hughes had a shop at 20 Bridge Street. John Hughes was involved with the United Irishmen, a member of the county Down committee while at the same time working as an informer for the English. It is said the English targeted Hughes because he was known for being a weak individual and he was most likely compromised by intimidation. On his infromation Rev. Steele Dickson was arreasted.