Cúlra

Rugadh Anraí Seoigh Mhic Reachtain i 1767 agus rugadh a dheirfiúr, Máire Áine Nic Reachtain i 1770. Tógadh an bheirt acu i gclann tionsclaíoch i mBéal Feirste. Bhí cónaí orthu ar cúlbhealach M’Kittrick’s (Anois Joy’s Entry). Captaen Seán Mac Reachtain an t-ainm a bhí ar a n-athair, úinéir loinge agus duine mór le rá sa chathair a bhí ann. Bhí Clann Mhic Reachtain sáite sa tionscadal línéadaigh, chadáis agus roinnt earnalácha eile. Bhunaigh a seanathair, Francis Joy Páipéar Nuachtáin darbh ainm ‘The NewsLetter’, nuachtán cáiliúil atá go fóill ar fáil i mBéal Feirste. Bhí Clann Mhic Reachtain ar cheann de na teaghlaigh ba chlúití i mBéal Feirste sna laethanta sin.

Fás aníos

Bhí siad bheirt mar chuid de chlann liobrálach agus cheannródach san am sin, cuireadh duine ‘oilte’ ar John McCracken. Chaith John seal i bpriosún sa Fhrainc agus chuaigh cultúr na Fraince i bhfeidhm air. Nuair a tháinig sé ar ais fuair sé teagascóir dúchasach Fraincise dá pháistí. Bhí tradisiún i gclann Mhic Reachtain maidir le cuidiú le daoine a bhí ar an ghannchuid, agus is iomaí uair a chuir siad lámha i bpócaí s’acu féin chun feabhas a chur ar staid mhuintir na cathrach.

D’fhreastail an bheirt acu ar scoil David Manson ar Shráid Dhún na nGall, bhí John McCracken tógtha go mór le cuir chuige David Manson, agus a chuid smaointeoireachta. Scoil forásach ar bhun chomhoideachais, scoil a d’imir tionchar mór orthu agus iad óg agus iad ag fás aníos. Theagaisc an scoil seo le modhanna neamhchoitianta, a leag béim ar shult seachas pionós. Bhí páistí John ábalta cuidiú leis agus iad ag aois óg le gnó an chomhlachta, go háirithe mar a bhain sé le suimiú a dhéanamh. Chuir na scoláirí imní ar na seanóirí nuair a thosaigh siad ag léamh obair ó dhaoine cosúil le William Godwin, Mary Wollstonecraft, agus ansin Tom Paine.